Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


Jupiter - The Great Planet

Jupiter
-mohl být jednou hvězdou tří králů - jupiter a venuše tvořili jednu hvězdu viditelnou v Betlémě v roce 3.
- 84 % He, 14 % H
- je 70 % masy ostatních planet
- Rok: 11, let
- Den: 7 dní
- 120% gravitace
- ochraňuje ostatní planety před meteority - odhazuje je na okraj slun. soustavy nebo do slunce.
- Shoemakerlevi9 - rovno explozi 20-ti násobku
- Red Spot - střed je klidný, rychlé vítr 350 milí/h (nejrychlejší vítr na zemi: 175 mílí/h - Yucatan, 2005).
   - trvá min 300 let
   - vtáhne celou zemi

Io
- chrlí láv

Ganamed
5x větší než náš Měsíc.

Europa
DEPHTEX (00:10-4:25) - 2018 by již mělo vědět, jestli je na Jupiteru život.
6 let byl prototyp vyvíjen.
- předpokládá se, že zde bude mikroorganický život.

Mag. pole jup (4:25-40)
Bublina 450 mil mílí dlouhá - magnetosféra jupiteru.
Magnetosféra jup je větší než magnetosféra slunce. Pokud by člověk jel např.
po poušti, může zaslechnout na AM frekvenci zvuky magnetosféry z jupiteru - někdy jen pár s. jindy i pár minut. Zvuky lze zaslechnout pravidelně jednou za 1 až 2 h.(4:40-5:20)
Teprve až Voyager (1979) poodhalil vznik radioemisí jupiteru a současně také, že Jupiter má prstence (5:20-40)
Nad polem Jupiteru je Dark Spot (5:40-53), Red Spot a pak další, relativně rychle se měnící Spoty (6:00-30).


úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk