Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


Welcome To The Mars

Cílem roverů (MER-Mars Exploration Rover) Spirit a Oportunity bylo zjistit, zda na Marsu byla voda, a tedy případně i život. Obě sondy stály dohromady přibližně 850 mil. dolarů (1 měsíc míse stal cca 3 mil dolarů), váží 175 Kg (s přistávací sondou tunu), letěly 440 mil. Km. a přistály v Marském létě - nejdelší den, nejvíce času k nabíjení solárních panelů.

Spirit
přistal 4. ledna 2004 (fungoval do 2010) v
kráteru Gusev (pojemenováno následně jako Columbia Mremorial station - památka na havarii Columbia 2003), kde se předpokládalo jezero, do nějž ústíla řeka s kaňonem velikosti Grand Canyon. (00:30-40) Vaky, jež chránily Spirit při dopadu, zůstaly před ním částečně nafouklé. Aby se S. do platna vaku nezamotal, otočil se na svém podstavci a sjel z druhé strany - jeden z nejriskantnějších kroků jeho mise. Po 14 dnech ztratil signal. Posléze začal komunikovat, ale posílal garbage data. Během dvou dnů se restartoval 66x, bohužel i přes noc, kdy měl spát a šetřit baterii.
Večer zaslán signál: "Reboot bez flash mremory." Spirit začal fungovat (zjistilo se, že měl přeplněnou flash mremory, která byla posléze promazána)

Opportunity
přistával 6 minut 24. leden, 21:15 (startoval v červenci 2003, o tři týdny později než Spirit, a funguje ještě dnes) v
Meridiani Planum (později pojmenované "Challenger Memorial Station" - na počest Challengeru). Meridiani pl. je sice nížina, ale zrovna v místě přistání byl kráter-prohlubeň (o jehož existenci se nevědělo) - pojmenovaný později Eagle Crater. Přistání v kráteru sebou neslo pozitiva - možnost zkoumat strukturu půdy Marsu. Meridiani pl je na opačné straně Marsu: když byla u jednoho noc - vypnul se aby šetřil baterii, u druhého byl den - běžel na solární pohon. Den na Marsu - zvaný sol - má 24:37 m, takže operace na Zemi se musely každý den posouvat o 37 min.

Sondy v Meridiani pl. našli stopy
hematite (Fe2O3 - oxid železitý), jež se utváří za přítomnosti vody a Opportunity měl tuto tezi potvrdit. (00:40-50): Červena a oranžova ukazuje přítomnost hematite, zelená a modra nejméně.(1:10-40) O. pořizoval detailní snímky: objeveny mále kulaté kamínky ve tvaru borůvky.(1:40-53)

Spirit (MER-B)
Jakmile Opportunity začal pracoval, Spirit jako by chtěl zpět získat pozornost. Kameny v
kráteru Gusev nevykazovali přítomnost minerálu a tedy ani vody. (2:10-48) Gusev tedy pravděpodobně nebyl jezerem. Mineraly ale mohly být pod zeminou (mohli i vyerodovat): Spirtit tedy směřoval k 370 m vzdálenému kráteru Bonneville. S. trvalo tydny se k němu dostat.

Opportuity (MER-A)
mezitím zanalyzoval bedrock (skalní podloží) - utvořil mozaikové fotopásmo a na základě něj JPL team vybral kámen El Capitan k analýze (2:48-3:53) pomocí dvou spektrometrů:
1.Mössbauer Spectrometer (MB): analyzuje minerály obsahující železo, 2.Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS): chemické složení - oba pracují na principu radioaktivního záření (analýze zpětných radiovln): Zjistila se přítomnost sulfates - typická složka lávy. Pokud by se sulfid smísil s vodou, utvořil by sulfirické kyseliny, jež by spolu s přítomností hornin utvořil minerály zvané sulfeins. Spektromentry zachycují jen povrch kamenu, aby se zjistilo, vnitřní složení kamene - musel se O. podívat dovnitř vrtačkou zvanou "RAT" (Rock Abrasion Tool). Aby ale RAT mohla bez rizik fungovat, nesměly zde být přítomné Blueberry. Opportunity vybrousil kamen El Capitan - 4,5 cm v průměru, aby mohl provést analýzu.

Spitrit
se dostal k
Bonnaville - nenašel nic zajímavého nenašel, vytyčil ale nový cíl: Columbia Hill vzdálené 2, 5 km (1 měsíc). Celkově spirit urazil ve své 6-ti leté misi 7,5 km.

Opportunity
v Meridiani Planum se našli tři důkazy dřívější existence vody:
1) Vzorek z El Capitan - více než 40 % sulfates salt, jediné možné vysvětlení je, že kámen se utvořil jako evaporate deposit - tedy vznik jako usazenina z vypařující se vody, obdobně jako Salt lake.(5:03-11)
2) Blueberry (4:46-5:03) - kdyby byly původem vulkanické (nebo dopadem meteoritu byly by v jedné rovině, ale jsou v ruzné rovině, vznikly tedy conkríšín. Provedl se radiační analýza zaměřena pouze na blueberry.
3) Ripples - vrásky, tak jako ustupující moře nechá vrásky na písku, které pak zkamení, obdobné úkazy se nacházely na kamenech. (5:12-30)

Voda k tvorbě usazenin pravděpodobně podzemního původu a mohla se vysušit a znovu vyplavit několikrát a tak zesílit Voda zde byla minimálně 1000 let avšak cca před 3,5 mld. let. Solná voda na bázi sulfidu je zdrojem potravy mnoha živočichů. Ke zjištění, zda na Marsu byl život, je třeba sofistikovanějších zařízení. 2013 by měla NASA vyslat další sondu, jež by měla dovést vybrané kameny z Meridiany pl. zpět na Zem, kde je možné zjistit, dřívější přítomnost organismů. (6:03-08)

Opportunity se od Eagle Crateru přemístil k většímu
Endurance kráteru, kde strávil 6 měsíců. Zde odhalil masivnější přítomnost sulfates salt - voda zde byla v mnohem intenzivnější míře.

Spirit se dostal na vrchol Columbia Hill. Oproti sondám potvrdil přítomnost hematide a iron minerals, jež se tvoří v přítomnosti vody.úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk

ko