Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 

 

Hubble Space Telescop

Hubblův vesmírný teleskop

HTS je pojmenován podle Edmunda Hubbla – zakladatele moderní kosmologie, který ve 20. letech jako jeden z prvních prosazoval názor, že ne všechny hvězdy, které vidíme na obloze, jsou v mléčné dráze a že vesmír se rozpíná – jednotlivé galaxie se od sebe vzdalují. Vzhledem k tomu, že stěžejním cílem HST bylo dohlédnout k nejvzdálenější galaxii a podle ni odhadnout stáří a velikost kosmu, je název více než příznačný.

První vážnější myšlenku vynést teleskop do vesmíru, aby jej nerušilo „vlnění“ atmosféry, navrhoval již německý astronom (znělo to jako: Herman Alber, ale fakt nevím) r. 1923, o něco reálnější byl návrh amerického astronoma (asi Limon Spitzer) r. 1946, nicméně teprve až v 70. letech začala ESA a NASA pracovat na Hubbleově dalekohledu a teprve až na počátku devadesátých let byl teleskop hotov – 1990 jej raketoplán Discovery vynáší na oběžnou dráhu do výšky téměř 600 km, kde obíhá kolem země za 97 min. Měsíc po spuštění HST se zjistilo, že je špatná čočka. Téměř tři roky se navrhovala korekční čočka COSTAR, která chybu odstranila.

Navržení HST umožňuje jej upgradovat, provádět pravidelný servis. (4 servisní mise: 93, 97, 99, 2002) a stanovilo jeho životnost: byl navržen na 15 let, ale měl by vydržet do r. 2013, kdy se předpokládá jeho nahrazení vesmírným dalekohledem Jamese Webba (JWST). (00:58-1:02)

Objevý a přínosy HST
- H dokáže díky systému Nicmos a ACS zachytit infračervenému a ultrafialovému záření, které z drtivé většiny vstřebá naše atmosféra, avšak právě tato záření umožňují zachytit objekty ve vesmírné mlhovině.

Cyklus hvězd – Hubble přispěl k pochopeni zrodu a cyklu hvězd (2:40-4:03) a díky své 15 lete existenci chronologicky zachytil růst jedné z nich (4:03 – 43), explozi: Supernova 1997A (4:02), a různé typy nebul (pozůstatku supernovy) u nichž „odhalil“ něco na způsob srdce se svým tepem: (4:34) – Pulsar (4:45).

Nebuly zmizí za 10 000 let, skrz takto krátký život není v naši galaxii víc než 15 000 nebulí. celkem lze vidět kolem 5000 ze 100 000 hvězd z 700 mld. mil hvězd v galaxii – věří se, že existuje 100 miliard galx. 4:45-5:45 – typy nebul.

Kolize galaxii -naše galaxie se řítí kosmickou rychlostí ke galaxii Andromeda – blíží se k sobě rychlostí 500 000 km/h, a za 3 miliardy let se srazí – lépe řečeno spoji. Z ramen mléčné dráhy se stane elipsa (5:45-6:17).

Černé díry (8:56) -nejsou přímo viditelné, viditelný je ale jejich vliv, který opět HST umožnil:
   -gravitace
   -vibrace
- astronomové věří, že jsou nekonečně husté a nekonečně malé.
- mohou být vytvořeny při kolapsu hvězdy (několikanásobně větší než slunce): hvězda se pod svoji vzrůstající vahou zhroutí do nekonečně malého něco jako nic.
- každá černá díra má svoji hranici
event horizont: kterou když vesmírný objekt překročí, začne do ni být nenávratně vtahován (6:18-6:45).
-každé objekty s gravitaci způsobuji pokřivení časoprostoru, černé díry však vlní rovinu času a prostoru extremně (6:47), pokud by se někomu podařilo vrátit se zpoza event horizont, vrátil by se mladší než ostatní. Specifickým případem černé díry je
červí díra – spojení dvou černých děr, (6:49) jež umožňuje dostat se kratší cestou přes rovinu časoprostoru.
- černá díra je středem galaxie, pokud se dvě galaxie srazí (lépe řečeno spojí), po čase (řádově sta milionech let) se spojí í jejich černé díry.

Quasars (7:00 – 7:13) - pokud se do černé díry začne vtahovat hvězda, utvoří zářivý disk prachu a do vrchu se začne uvolňovat stlačený plyn.
- na první pohled vypadají stejně jako ostatní hvězdy.
- poprvé byl spatřen vojenským US satelitem 1960, když ověřoval, jestli Rusko nedělá jaderné testy – namísto výbuchu na zemi odhalil výbuch na nebi.
- výbuchy se pak objevovali často – zhruba jednou za den.
- po 30 let nikdo nevěděl, co tyto exploze způsobuje, teprve až r 1999 HST objevil původce výbuchu: srážka dvou černých děr a nebo konečná final colapse pádu hvězdy do černé díry.

Vesmírná fatamorgána – Mirage:
Gravitation lensing - na rozdíl od fatamorgány, Vesmírná halucinace je tvořena putující černou dírou: (7:13-45)
-Einsteinovy kalkulace se ukázaly být správné, i když Einstein předpokládal, že je nikdy nebude možné vidět ze země.
- gravitační pole černé díry dokáže HST využít jako čočku – díky ní HST dokázal v r 2004 spatřit nejvzdálenější galaxii. (7:45)
-Hubble splnil svůj hlavní quest: odhalil nejvzdálenější Galaxii a umožnil tak mnohem přesněji odhadnout stáří a rozměr vesmíru: řádově
14 bilionů let.

Hubbleova konstanta - Capheids: používaly se jako milníky ve vesmíru v kombinaci s výbuchem supernov, jejichž světlo dokáže HST čístě rozeznat. Touto metodou se zjistilo, že v první polovině věku vesmíru se rozpínání zpomalovalo.

1995 – HST započal nové období astronomie -
kosmoarcheologie: astronomové 10 dni vkuse zaměřovali HST jeden bod a umocnili tak možnosti teleskopu.
2003-4 – HST učinil 28 denní expozici (8:23-57) a odhalil
ultradeepfield: a odhalil galaxii z tzv. Dark Ages: galaxie vznikla v čase krátce po velkém tresku.úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk