VUP Page

K.Bhta

K.Bhta (zkráceno z řečtiny: Κωνσταντίνος Βήτα, Konstantínos Vī́ta; také znám jako Konstantinos Beta, či Κ.Β.) je umělec narozen v Austálii (Melbourne), kde vystudoval malbu a dějiny umění na což se přestěhoval do Athen, kde vystudoval Grafiku. 1992 založil skupinu Stero Nova, která se ale 1996 rozpadla a K.Bhta pokračoval v sólo dráze. Za zmínku např. stojí, že jeho hudba hrála i při zahájení Olympijských her 2004 (Athény):

Atheny - K.Bhta (2001 byl Dimitris Papaioannou Olympijskou komisí pověřen k tvorbě intra/outra pro OH v Athenách, Papaioanno se podílel na tvorbě divadleního přestavení, K.Bhta šéfil hudbu).

To Kyma