Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


Magnetic Storm

Magnetické pole chrání Zemi nejen před slun erupcemi (solar wind), ale také před galaktickým počasím (galaxy weather) - např. výbuch hvězd.apod. (00:00-20)

Peter Olson - dostal se více než 2000 milí pod povrch země, kde je tekuté železo, které generuje mag pole země.

Mario Acuna (NASA) - vypracoval na jednoduchých principech založený systém využitý k měření mag. pole téměř  všech planet SS: např. jak rychle se vrátí magnet ve volném mag poly do původní polohy (0055-1:48): 1996 - vyslána sonda k Marsu (00:20-55) . Zjistilo se, že Mars nemá globální mag. pole (v jádře planety), ale mělo jej, neboť dnes je magnetický jeho povrch. Když se láva Marsu dostala na povrch, minerály s prvky železa na sebe navázaly magnetismus, když pak láva ztuhla, zůstala ve vzniklých horninách magnetická síla - důkaz globálního mag. pole. Mars měl mag. štít - 20-30x silnější než země. Před 4 mld. lety dopadly na Mars dva meteority a způsobily krátery Hellas a Agyre, kde chybí mag pole.(1:48-2:00) Při dopadu m. se povrch rozžhavil, a když horniny znovu chladly, nebylo zde již globální mag. pole, které jim vrátilo magnetickou sílu - krátery tak jsou bez mag. štítu. Mars pomalu ztrácel atmosféru - mohlo trvat až milion let. Mag. pole pravděpodobně zastavilo ztuhnutí železného jádra, které přestalo rotovat a tak utvářet mag. pole.

18
Z antických hrnců lze měřit soudobou gravitaci. Při výrobě se utváří magnetide - minerály na bázi železa s velký množství mikroskopických různě směrovaných magnetických regionů. Při žhavení v peci se magnetické regiony smaží a znovu uskupí až při ochlazení, tentokrát již ve směru globálního mag pole.  Pokud je mag. síla silná, bude pole hrnce silné. (2:03-13) Zjistilo se, že za posledních 300 let gravitační pole Země sláblo nejrychlejším tempem v 5000 hist. - o 10 %. (2:13-20)

22

Daniel Lathrop, Woodrow Shew
- utvořili simulaci mag pole Země (2:20-7): koule se 110 kily sodia - má stejnou kondukci, ale je tavitelné již při 100 stupních, -  která má konstantní rotaci stejně jako jádro země. Trocha mag pole za přítomnosti rotace žhavého železa zvedne elektricky proud, který zvedně mag pole -- funguje tedy jako elektomagnetické dynamo. Mag pole vydané do simulatoru na začátku se rotací koule sodia přes elektrický proud zvedne. Pokud tedy teplota jadra klesne a železo stuhne, mag pole zanikne.

27
což je pravděpodobně případ Marsu. Zemi by takový scénář měl postihnout až za miliardy let.

29
Ze sopek na Hawai Mike Fuller zjistil, že před 780 000 lety, mag pole vedlo vnitřkem na S a vnějškem na J ()a po cca 200 000 letech měnilo o 180 rotaci.
 -

35
Gary Glatzmaier v 90. letech 4 roky pročítával na nejvýkonnějších počítačích v NASA počítačovou simulaci průběhu mag pole na několik statisíciletí se všemi známými rovnicemi a daty o zemském jádru. Zjistil, že každých 100 000 let mag. pole začalo klesat a pak obrátilo směr rotace.

41
Kompas neukazuje na geografický sever, ale gravitační sever. Znalost tohoto rozdílu byla v 17-18. st. na lodi otázkou téměř života a smrti. Tuto odchylku měřili sledováním slunce, nebo hvězd.(Např. 1770 9. června byla odchylka 4stupně 53 minut).
Z těchto záznamů
Jeremy Bloxham (Harvadrd Un.) rekonstruovat pohyb mag pole země. Zjistil, že posledních 300 let pole sláblo a vzniká jiho-atlanticka anomálie, kde mag. pole plyne obráceně a roste posledních 100 let. (2:37-3:25)

45
16 ml. zpět - erupce v Oreganu (US) v době změny mag. pole, což umožnilo Rob Coe (Californie Un.) zdokumentovat změnu mag pole: před změnou silá mag. pole zeslabla o cca 90 % na 3000 let. Změna trvala 300 let.

V době změny bude pravděpodobně zvýšený výskyt rakoviny, bude více polů: 4-8, polární zář bude možné sledovat téměř po celé zemi. Mg pole zeslabne 100 násobně, kosmická radiace se zdvojnásobí.


úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk