Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


Search for ET

V 50. létech Herold Juri a Stenley Almiler (00:10-16) při UV záření simulujícího slun. záření a el. výbojů simulujících bouřky daly do různě spojených baněk methan, amoniak, vodík a vodu a začaly se utvářet základní formy života - aminokyseliny a proteiny.  Tyto látky jsou stejně jako slun. z. a el. výboje přítomny na velkém množství planet a planetek a tak pravděpodobnost výskytu života na jiných planetách se jeví téměř 100 %.

6
Robert Hurt - využívá data ze Spitzer teleskopu k vizualizaci ET. K utvoření života na Jupiteru jej inspiroval Carl Segan myšlenkou jako horkovzdušný balon se vznášejících rostlin. (00:16-40)

Europa - velikost měsíce (1/4 země) - v současnosti místo s nejpravděpodobnějším výskytem života.  (00:45-1:03)
Adam Showman: Europa conduct elekto-magnetické pole generované Jupiterem, což se zdá být důkaz, že pod vrstvou ledu je oceán slané vody. Europa obíhá kolem Jup po eliptické dráze, čímž vzniká tidal heating (přílivové vyhřívání): Europa je gravitaci Jupiteru smršťována a povolována, pohyb masy utváří jednak teplo díky němuž se i na tak od slunce vzdálené planetce udrží voda v kapalném skupenství a patrně také způsobuje nesčetná množství prasklin, které se se změnou gravitace otvírají a znovu zavírají, díky čemuž se do vody oceánu dostávají látky nutné pro případný život - např.:  magnetické pole Jup.  uvolňuje z horních H20 vrstev Europy O2 - takže voda se může okysličovat. Vrstva ledu také chrání případnou existenci života před extrémním radioaktivním zářením jupiteru.

SETI (1:15-24)

Titan
- 2 největší měsíc, jsou na něm hory, jezera, vítr. Teplota je cca -300 stupňů, led má kvůli tomu tvrdost hornin a methan je zde tekutý.

Pokud civilizace dosáhne opravdu pokročilého stadia vývoje, lze předpokládat, že technologie již bude implementována do těl jejich jedinců, (1:48-2:08) -
Ray Kurzweil (The Singularity is near) (2:03-30) konstatuje, že mozek udělá cca 10 na 16-tou kalkulaci za s, takový procesor bude stát v roce 2020 1000 dolarů a 2030 1 dolar. Odhaduje proto, že budoucí mozky budou mít implantovány čipy. Již dnes si muže člověk stáhnout data do mozku. Budou také nano-boti v krevním oběhu apod. - udržovat tělo zdravé. Pokud potkáme opravdu inteligentní civilizaci, budou spíše roboty a rozhodně je nepotkáme v naši sluneční soustavě. Menší problém potom je, že raketa k nejbližší hvězdě Alfa-century doletí za 75 000 let.
 

Pozn.:
Absence důkazu není důkaz absence.


úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk