Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


The Universe - part 1

The Secrets of the Sun

  Slunce je žlutý trpaslík, vydává
380 mld mld MgWatů za jednu vteřinu (více energie, než spotřebovala cela lidská civilizace za svoji historii) - každou sekundu se 600 mil tun vodíku přemění na 595 mil tun helia . „Ztracených“ 5 mil tun se změní na energii rovnou miliardě 1-mega tunových bomb. Změna probíhá fůzí dvou pozitivně nabitých elektronů H (nutný náležitý tlak a teplota) v elektron helia, jehož hmotnost je menší – ztracená hmota se změnila na energii.
  Energie je přenášena fotony (a radiací) - částice světla a tepla. Foton nejprve prochází 185 tis milí vysokou
radioaktivní zónou – je tak hustá, že foton neustale naráží do ostatních částic, kterými je neustále pohlcován a vypouštěn – random walk. Jakmile stoupá nahoru, klesá hustota a sní i četnost kolizí - vstupuje do convective zone: odtud vystupuje 10 dní rychlostí 150 km/h a kumuluje se.
  Konečnou sluneční erupci způsobuje
magnetická síla: mag. pole slunce má od 10 000 po mld. pólů, což způsobuje diferenciační rotaci: plazma na rovníku obíhá jednou za 25 dní x plazma u pólů obíhá jednou za 35 dní..
  Sluneční oblouky kopírují magnetické pole jako ocelové piliny u magnetu, tyto oblouky jsou v konečné fázi tak velké, že by jimi šlo prostrčit Jupiter (0:30-35). Po uvolnění energie se pod obloukem udělá sluneční skvrna (0:54-1:03).
  Sluneční skvrny objevil Galileo a podle nich usoudil, že slunce rotuje, jejich tmavost je relativní, vedle měsíce by zářily 10x více než měsíc při úplňku, rozměry dosahují velikosti země. Samotné skvrny rotují jako hurikán, čímž se hromadí energie k další erupci, (1:04-9) – solair flair s energie až 1 mld magatun energie, které mohou trvat až hodiny.
  Pokud je uvolnění energie intenzivnější, projeví se i na samotném slunci jako
slunce-třesení (sunquake) (1:17-21): vlny vysoké 3 km, cestující rychlostí až 370 000 km/h (škoda, že je slunce tak daleko, dobrá vlna na serfování).
 
Sluncetřeseni roku 1998 – uvolnění energie lze srovnat s výbuchem celou zemi pokrývající metr širokou vrstvy dynamitu. Při sunflair se utvořila sun tsunami: dosahovala rychlosti až 1000 000 km/h, převalila se během hodiny přes cele slunce. (1:21-41). CME – corona mass ejection: uvolněni radioaktivní plazy s rychlostí 1200 – 1350 km/s.(1:40-47). Obyčejně trvá dny než dorazí k zemi, ale některé exploze dorazí do 16 hodin.
 
1989 – Quebec: CME vyřadila z provozu celou elektrickou síť. Většinou je však místo varováno a oslabí napětí v síti, v případě satelitu se satelit na určitou dobu vypne, aby se jej CME nevyzkratovalo.
  CME také narušuje
leteckou radarovou komunikaci: v 80. letech Airforce 1 přepravovalo prezidenta Regana, když udeřila CME a vyřadila radiokomunikaci na několik hodin. Pokud se letadlo pohybuje přes pól (kde je samozřejmě ochranné magnetické pole země nejmenší) a zrovna udeří CME, pasažéři mohou být vystavení radiaci rovné 100 rentgenů za sebou.
 
Aura – polární zář: funguje na stejném principu jako neonové světla: působí-li na plyn magnetické pole, plyn se rozzáří. Kyslík přidává polární záři zelenožlutou barvu, dusík dává záři nádech růžové, modré a fialové. Polární záře nemusí byt nutně na pólu, 1859 pol byla viditelná až v Římě (2:00-2:03) – někdy zvaná také perfect sun storm. Letěla k zemi méně než 18 hodin.

  Slunce
každých 11 let mění směr gravitačního působení, přičemž vzroste počet slunečních erupcí – tzv. solární maximum, které bude BTW v roce 2012.
  Slunce je také velmi hlučné, kdyby se celé pokrylo nejvýkonnějšími repráky, hluk by byl srovnatelný. Sunflair nezpůsobuje pouze mag. pole, ale také silné
zvukové vlny.

 
Naproste zatmění je jednou za rok a půl (je díky tomu, že měsíc je 400x menší, ale 400x blíže než slunce), kdyby drahá měsíce nebyla skloněna o 5 stupňů, bylo by každý měsíc. Pokud by člověk stal jen na jednom místě, úplné zatmění by nastalo 1x za 300 let.

 
Konec slunce nastane za 5 miliard let, kdy spotřebuje všechen vodík. Slunce je příliš male nato aby vybuchlo jako supernova, ale pod svoji vahou se začne hroutit, obsah se začne zahřívat až se spalovat helium – červený trpaslík. Zvýšením teploty začne slunce expandovat (až k hranici oběžné dráhy země), expanzí se vrstvy slunce stanou nestabilní až explodují a zůstane jen vyhasle jádro o velikosti země.







 

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk