w
Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


World in The War

II Distant War - Sep 1939 - May 1940

1. září 1939 H. zaútočil na Polsko (ignoroval vyhrůžku Ang. a F., které slibovali bojovat pro Polsko v přípdě jeho napadení) - zdejší Německé obyvatelstvo vítalo Hitlera jako vysvoboditele z potupných podmínek nastolených Versailskou smlouvou a H. sám proklamoval, že je zachránil od polského barbarství.(00:00-00:30)

H. si s
Ruskem Polsko rozdělil na půl, H zaútočil ve 4 liniích ze západu, Rus. z vych. Obě armády se setkaly v polovině (středu) Polska - Brest-Litovsk. V Polsku (které vzdorovalo na koních proti tankům 27 dní a po celou dobu hrála v radiu Polská hymna) nastalo období deportace a perzekuce.

6
V
Anglii začala válka falešným poplachem sirén - 3. září. (00:43-1:01), válka ale nenastala, a v Anglii nastal menší relax (1:01-5)
Byli však vyklizeny nemocnice - očekávalo se přes milion zraněných zejména z náletu a útoku plynem. Skrz tuto hrozbu hodně matek odjelo se svými dětmi (nebo je nechali samotné odjet do připravených
dětských táborů) z města do vesnic, aby je ochránili před hrozícím nebezpečím.
V srpnu a září také bylo v Anglii zaznamenáno nejvíce
svateb v dosavadní historii.
Před nálety se Angličané chránili
Blackoutem, při němž zejména skrz řízení po tmě zemřelo nebo bylo zraněno tisíce lidi. Vláda uzavřela kina a další způsoby večerní zábavy, po ulici chodila kontrola a dodržování blackoutu: okna musela být zadělána, pouliční světla samozřejmě zhasnuta atd. Ale po 4 dnech vláda nařízení zmírrnila.
Vrostla
nezaměstnanost - nouzový rozpočet: 60 % daň na tabak a alkohol. (1:15-22)

x
16-17
V
Německu nezaměstnanost klesla téměř na nulu, připravovalo se na válku zejména v české škodovce. (1:22-31) Anglie zůstala pasivní, nepomohlo ani Polsku - první 3 měsíce bylo v Anglii nejvíce zraněných při blackoutu. Angl. pouze shodila do Německa letáky, že bylo chybou a špatně, že na Polsko zaútočilo a že by mohli mít mír.(Lord Boothby, člen ang. parlamentu 1924-58)

Anglie následně mobilizovala 200 tis vojáku na pomoc F., která již měla 6 mil. můžu ve zbrani.

22
Anglie však měla relativně silné loďstvo a letectvo. Přesto že letectvo zůstala na začátku pasivní, Hitler napadl Anglii loďstvem, byl však překvapen útokem tří cruiserů:
Excitar, Ajax, Kilies a po potopení jedné své lodi se vzdal v planém domnění, že Anglie má více lodi.(1:31-42)

26
Helsinky - 2. listopadu 1939: Rusové náletovali město. Následoval útok armády, která očekávala stejně hladký průběh, jako Němci v Polsku. Ruská armáda padla i přes značnou početní převahu.(1:49-54) Finové na lyžích a maskovaných bílých oblecích byli rychlí, kroužili kolem Rusů dokud jim nedošli zásoby.(1:54-2:10) Zajatci byli necháni napospas v mrazu.(2:10-27)

Velká britanie (kde také byla těžká zima (nejtěžší za posledních 45 let): RAF mráz paralizoval, vojáci udržovali železnici.)chtěla pomoci Finsku, což ale znamenalo riskovat vaáku s Ruskem, ale také odříznuti Německa od zdroje ropy a železa v případě dobytí
Narviku.(2:27-33)

J. R. Colville (v sekreatiátu Chamberlaina): "Ch. byl přesvědčen, že Německo je před krachem, a že propagandou (letáky shozenými R.A.F.) lze Hitlerovi generály přimět k revoltě, byl však nakloněn intervenci Anglie v Norsku: jako udržení války daleko od vlastní země, a také její případné oddalení, Hitler může následně zemřít apod. (2:33-38)

32
Pomoc Anglie Finsku přišla ale poněkud pozdě: v den vylodění Anglie v Norsku již Finsko padlo. Statisíce Finu muselo opustit své domovy. (2:39-50) Anglie se ale snažila Finsku pomoci jak mohla.

6. dubna - H. dobil Norsko: Luf2V zabralo téměř všechna naleziště ropy, vpád Německé armády doprovázela dechová kapela. Norsko nemělo žádnou armádu - bylo z tradice antimilitaristické.(3:00-8)

37
První bitva -
Narvik: odsud se přepravovala ropa ze severu Švédska, již nedbale začala: Anglické jednotky měly špatnou výbavu do chladných norských podmínek, žádný potřebný výcvik ani dokonce lyže, francouzi sice měli výcvik, lepší výbavu, vzali si i lyže, ale nevzali si popruhy. Po vysazení vojsk v Andolsnes a Namsos na dobytí Trondheimu (3:08-13, byla situace téměř beznadějná: bez lyží, těžkých zbraní, řádných map a jištění letectva nebyla naděje na úspěch. Ani předchozí útok na Narvik nebyl pro svoji nedbalost úspěšný.

46
Fiasko však donutilo Evropu k razantnějšímu jednáni: Britanie -
konec vlády Chamberlaina byl nevyhnutelný skrz její pasivitu.

47
Možností byl Churchil a Helifax. Král zvolil
Churchila.
úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk