Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


Are We Alone

V naši galaxii je více než 100 mld. planetárních systému a předpokládejme, že v každém je 5 planet - tedy 500 mld. planet, krát cca 100 mld. galaxii. Jestli si někdo myslí, že Země je jediné místo, kde je život, musí být hodně outdated.

2
Na poušti 300 mili od San Franciska doktor
Seth Shosthak z frontline v SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) řídí projekt ATA (Allen Telescope Array) - 42 satelitů (navrhuje se momentálně zvýšit je na 350) hledajících stopy mimozemské civilizace (00:34) Doktor Frank Drake je zakladatelem projektu SETI, který již 50 let hledá signál od mimozemské civilizace a stejnou dobu také pro mimozemskou civilizaci signál vysílá.

6
Vláda měla paradoxně strach, že hledáni cizích inteligencí je plýtváni penězi daňových poplatníků, tak se projekt search alien zastavil. Nová generace přišla s prof.
Geoffrey Marcy (Berkeley), který k alient hunting využívá největší teleskop: Manua Kea - awai (Havai).

8
Pluto je pouhých 4,5 mld. km vzdálené a nejlepší snímek je nevalné kvality (00:35-54) – jak by vypadal snímek planety z nejbližší hvězdy Proxima century vzdálené 40 trilionu km? I kdyby ji dokázal spatřit, zmizel by jejím jasu, který je 1 mld. krát větší než jas planety.

11 1952 – Ruský atronom Strův – vyslovil předpoklad Hvězda, aby mohla otáčet planetami musí vibrovat.

F Frake, rovnice (1960) -odhad kolik je v našem vesmíru civilizaci: 10 000  (1:04-30)

Švýcary (Geneva) první objevená planeta u hvězdy Pegas 51 nebyla příliš životu pohostinná, je blízko slunci, takže má teplotu přes 1000 stupňů, obíhá jednou za 4 dny, má poloviční velikost jupiteru (takže i krutou gravitaci).
Za poslední dekádu se objevilo přes 260 planet, většina z nich jsou ale Plynový obři. Není to tak úplně náhoda, neboť naše planeta, způsobí na slunci wobling o rychlosti 10 cm za vteřinu, což technologie dlouho nebyly schopny zachytit a i dnes je takovouto planetu těžší najít. (1:39-55)

25
Katalog
Glisa s cca 1000 objekty je i dnes základním seznamem při hledání planet

Glisa 581a – je hvězda: červený trpaslík cca 5x větší než naše slunce.

Glisa 581b – příliš horka na život. Obíhá jednou za 5,5 dní, má velikost Neptunu (16x vetší než Země).

Glisa 581c - 29-38, Je obyvatelná, leží v souhvězdí libra, 20 sv. let (200 trilionu km) od země. Její klima je možná velmi horké (obdobné prostředí na Zemské pouští např. Bolivie), ale skrz skleníkový efekt může být obdobné jako na Zemi. I případné horké podnebí nevylučuje život - dávné organismy na Zemi žily v extremně vysokých teplotách. (2:12-28)
Je
5x větší než naše planeta - gravitace je 2x větší: tedy žádné hory, jen nízké kopce. Vzdálenost od slunce vhodná pro případný život. Glisa 581c nemá rotaci – den/noc: je tak blízko slunci, že rotace kolem vlastní osy se srovnala s rotací kolem slunce. V minulosti téměř určitě měla vodu ve srovnatelném množství se zemí, nicméně její atmosféra je zatím nejistá, neví se jestli zde skrz případný velký skleníkový efekt je voda.

Glisa 581d -  po roce se objevila třetí planeta. Její klima je možná velmi chladné (obdobné vysokohorskému prostředí na Zemi), ale skrz skleníkový efekt může být obdobné jako na Zemi. I případné chladné podnebí nevylučuje život. (1:57-2:12)

43
Od roku 2009 )) by měl
Kepleruv dalekohled (2:41-3:17) 4 roky hledat druhou zemi. Nebude pořizovat fotky (samozřejmě, ale hledat bliknutí slunce, znamenající, že planeta se minula v jeho zorném poli.


Kepler: wiki:
as of December 2011, there are a total of 2,326 candidates.[10][11] Of these, 207 are similar in size to Earth, 680 are super-Earth-size, 1,181 are Neptune-size, 203 are Jupiter-size and 55 are larger than Jupiter. Moreover, 48 planet candidates were found in the habitable zones of surveyed stars. The Kepler team estimated that 5.4% of all stars host Earth-size planet candidates, and that 17% of all stars have multiple planets.


úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk