Home Log in Kontakt Autor Zanech vzkaz English

Taxi

UK FHS Creek Hudba Literatura Knihy Film Cestovani Denik
   Site Map    About Site    Search

Vesmír

 


World in The War

I. A New Germany (1933-39)

Francie, Overdou - léto, 1944, Němečtí vojáci a během pár hodin a vyvraždili celou obec: muži byli odvedeni do stodol a garáží a zde zastřeleni, ženy byly odvedeny do kostela a slyšeli střelbu, pak byly také zavražděny.(00:00-00:44)

Hitler postupně využíval okolností k získání moci:

1933 Německo - ulice plné nadšení, socialisté se dostali k moci, diky velké nezaměstnanosti, ztrátě území, politické nestabilitě. Mnoho lidí si myslelo, že tohle je nová naděje, třeba, že je považovali za tu a tam trochu obcesní, čas k přílišnému uvažování se ale zdál být pryč.
Hitler zprvu moc nevybojoval, byla mu stávající frakcí politické moci nabídnuta a ostatní neprotestovali: komunisté a socialisté nevěřili, že Hitler se u moci udrží, prezident byl slabí.
Po vypuknutí
požáru teprve Hitler vytáhl drápky, prezident rezignoval.

5
Hitler hlásal nove Německo, které bude
trvat 1000 let, Nové Něm začalo odstraňováním nepřátel: komunisté, novináři, socialisti, židé - koncentrační tábory byli nejprve spíše tvrdší než brutální, to však byli ještě pod hlavičkou SA.(00:44-1:08) Proti židům se Hitler postavil hned od začátku (1:08-13)

7
Stejně radikálně se ihned postavil ke kultuře:
kulturní revoluce - páleni židovských a komunistických knih --: intelektuálové, spisovatelé utekli do západní E., či USA.(1:12-53)

8
Částí kulturní revoluce byl také
nový svatební obřad, tentokrát v nacistickém duchu. (1:53-2:03) Největší podporu měli nacisté u nezaměstnanosti čelících měšťanů: řemeslníků a drobných obchodníků, jež vytlačovala masová produkce. Dále také venkované, jimž přislíbil neoddělitelné právo na jejich půdu a dal jim chleba. (2:03-16)

10
H. využil také napětí vzniklého 28.6. 1919 -
Versailskou smlouvou, kdy Německo ztratilo Alsasko, Lotrinsko, které utěšoval příslibem pomsty. (2:16-34)

Lide na západě viděli zpočátku Německo v moci Hitlera
v dobrých rukou: "Nová svěží vitalita s nejlepší centralizovanou vládou na světě:", hlásal USA vyslanec. (2:34-3:02)

11
H. také využíval svého
řečnického talentu (viz dále 25 min): "Největší silou národa jsou lidé, nikdy neznaveni, nikdy na pochybách". Hitler na svém projevu. (3:02-34)

12
Hans Kehrl (nacistický byznysmen): Německa nc party slibovala překonání krize tím, že se namísto v té době se rozvíjejícího se kapitalismu, kde jsou obecně všichni proti všem, bude celé Německo táhnout v duchu socialismu za jeden provaz - vyzvedávala se solidarita, team spirit, národní cítění atd.

Konrad Morgen
(právník): H sliboval chléb a práci, tento slib se v dnešní společnosti zdá být bezvýznamný, ale tehdy zněl jako příslib nebe.

13
Propaganda
Vánoce 1933 (1. rok H. vlády) nacismus hlásal: "Mír na zemi, dobro pro lidi." a té době již byly koncentrační tábory již byli plné, parlament zrušen, politické strany odstraněny z moci, tisk zcela cenzurován, osobni svoboda zanikla - Německo se ocitlo v permanentním "stavu nouze". (3:34-51)

14
H. se však stale cítil ohrožen, jak ze strany SA, tak ze strany armády kde stále přetrvávaly revoluční tendence. Armáda neměla ráda SA, tak si ji Hitler naklonil tím, že tohoto svého nepřítele odstranil a druhého učinil přítelem a vytvořil dalšího spojence:
1934 SA vedeni a dalších 100 byli vytaženi z postele a zabiti, vrazi - SS, se stali jeho nový ochranci H. a novým nástrojem teroru. Vražda SA se vyhlašovala jako potlačení druhé revoluce.

17
Ewald von Kleist (voják) tento den byl znakem velkého zlomu ve vládě: ukázalo se, že vláda jsou vrazi, mohli zabit více než 100 lidi jen proto, že byli politicky nepohodlní, a to bez jakýchkoliv následků.

Následně zmizel prakticky poslední H. vládní oponent
2. srpna 1934 zemřel prezident - H. se ještě při jeho umírání prohlásil za prezidentem, kancléřem a premiérem. Nová přísaha, již nikoliv instituci, ale samotnému Hitlerovi - přísaha poslušnosti H autoritě - zemi již zvané "Fatherland". (3:51-4:54)
H měl 90 % podpory obyvatel.

20
Nacismus vyzvedával
ideály charity a komunity -všechny sc třídy museli jist stejné jídlo u stejného stolu. (4:54-5:16) H dal průmyslníkům práci, a tak proti těmto nařízením nevzdorovali.

22
Zvedla se zaměstnanost zavedením
"nucených prací" z 10 ml. (1933) na 15 ml (1936): např. na postavení první dálnice na světě (nebyla však povolena pro osobní využití) (5:16-46), ale také ve vojenství, nicméně se tímto zvedla se ekonomika.

28-31
Domácí video Hitlera (5:57-7:00) - v jeho domě, kde měl své milenky a dělal tea party - od Evy Braun (6:36-53) která s H. zůstala až do jeho smrti), části z něj byly využity ve volební kampani: H zobrazován s dětmi, pejsky, přáteli a ženami jako hodný a citlivý tatínek.

32
Aby lidem přiblížil vojenskou atmosféru - nechal je hrát si se zbraněmi -
den otevřených dveří válečných zbrani. (7:00-20), udělal sportovní hry na výcvik budoucích vojenských pilotů (7:20-32)

Německo se postupně stávalo vojenské:
Březen 1935 - Německo vydalo konskripci a utvořilo "mírovou armádu" o 1,5 ml, vyrobilo nové tanky, letadla -luftf2V, loďstvo, (7:39-58) E. zůstala pasivní, H omezil i Werslail. sml.: Leden 1935 donutil francii vrátit (před 1918 patřící Německu) území s nalezišti uhlí.(7:58-8:00)

35
1937 - H. připojil Rakousko, udělal z něj provincii, Rakušané jej vítali.

36
1938 - H. okleštil ČS, Češi byli připraveni bojovat, Evropa však je však nechala napospas - Britanie, Francie a Itálie podepsala s Hitlerem smlouvu, v niž mu nárokuje H. okleštené ČS.

38
Březen 1939 - H zabral Prahu a následně celé Česko: nikdo nekladl odpor, Češi již nebudou věřit západu, západ nebude věřit H a je si nyní vědom, že jen sila jej může zastavit.(8:00-8:08)

39
Německo slavilo v domnění, že nabyli co jim bylo ukradeno a ze navrací Evropě jednotu. Ti co viděli hrozbu H, nevěděli, zda klást odpor bez naděje na úspěch.

41
Listopad 1939 - židovský mladík zastřelil v Paříži německého diplomata  ---: Křišťálová noc (pojmenovaná podle skla z rozbitých výloh židovských obchodů). Byly zbořeny synagogy a vyrabovány židovské obchody.

42
Sigmund Weltlinger (židovský akcionář) - když silnější žid řekl při zatýkání nacistům: nechte mě a začal se bránit, hned na něj přišla přesila, byl svázán zmrskán bičem a pak zkopán.
Žid křičel: "Přestaňte!" a  SS mu odpověděli:  "Co tím myslíš, přestaňte, ještě jsme nezačali."


44
Emmi Bonhoeffer
Německý muž na ulici viděl hořící synagogu, a řekl pro sebe: jaká ostuda pro naši kulturu, muž před ním vytáhl odznak příslušníka gestapa a dotyčný musel jit ráno na výslech.


47
Březen 1939 - H napadl Polsko: Danzig a požadoval k němu volný přístup přes "Koridor". (8:07-15) Stejně jako v případě Sudet, byly Němci vytvořeny mýty a falešné příběhy o útlaku německých menšin v Polsku  a využity jako důvod k napadeni. Napadení Polska (které chtěl H smazat z mapy) by ale znamenalo boj s Ruskem a na ten nebyl H. připraven, proto 1939 byl přijat s Ruskem Moskevsko-Berlinský Pakt. V tento moment již byla válka prakticky jistá, zvláště když Britanie a Francie již prohlásila, ze Německo napadne, pokud H napadne Polsko.


úp

 

Front Line Asembly a side projecty

Fluke

Hotel Costes - Stephane Pompougnac

BT (Brian Transeau)

Vibrasphere

Ticon

Infected Mushroom

Yahel

Skazi

Cosma

Ekoplex

Artha

Templar

Basilisk